RSS
A A A K

OGŁOSZENIE

02.01.2014

OGŁOSZENIE NR 1/2014
O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE -OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rodzaj pracy: Realizacja usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS z terenu Gminy Michałów, obejmująca pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych czyli:


- czynności żywieniowe,
- czynności gospodarcze,
- czynności organizacyjne,
- czynności pielęgnacyjne, w tym również zalecone przez lekarza,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Minimalne wykształcenie: Podstawowe


Wymagania:
- doświadczenie zawodowe związane z opieką nad osobami starszymi , niepełnosprawnymi,
- posiadanie prawa jazdy kat. B
-osoba musi posiadać fizyczne i psychiczne predyspozycje do wykonywania pracy,
- cierpliwość,
- komunikatywność,
- osoba musi charakteryzować się empatią,
- umiejętność współpracy.
Wynagrodzenie: kwota 12zł./brutto za 1godz pracy, w tym dojazd do podopiecznego.


Dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz.926 z 2002r. z późn.zmn./oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. u. Nr 223 poz.1458 z 2008r. z późn.zmn./"
- kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach bądź też doświadczeniu zawodowym.
Dokumenty należy składać do 15 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie osobiście bądź drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, 28-411 Michałów 115 z dopiskiem „Ogłoszenie Nr 1”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (041) 3565250.

Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 02.01.2014

Dokument oglądany razy: 954
« inne aktualności