RSS
A A A K

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

(Kliknij na powyższy link, aby uruchomić skrzynkę podawczą)

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /gops_michalow/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek do GOPS konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, Michałów 115 na następujących nośnikach danych:

1. Pamięć masowa USB
2. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie:

1. Akceptowalne formaty załączników to:

1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP

2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane zgodnym certyfikatem kwalifikowanym.Opublikował: Marcin Panek
Publikacja dnia: 16.02.2017
Podpisał: Marcin Panek
Dokument z dnia: 12.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 616